2018 Bemelen viert 1000-jarig bestaan

De naam Bemelen wordt genoemd in een akte van prins-bisschop Balderik II van Luik die in 1018 overleed. Dat wordt in 2018 herdacht en op passende wijze gevierd!

Gegevens

Naam:Bemelen 1000+
Contactpersoon:Paul Nieuwenhuis
Adres:Bemelerweg 244, 6226NE Maastricht
Telefoonnummer:043 3110594
E-mail adresbemelen1000@gmail.com
Website: 

De eerste vermelding van ‘Bemelen’ stamt uit de 11e eeuw.

De naam wordt genoemd in een akte die vermeldt dat prins-bisschop Balderik II van Luik de kerk van Bemelen en bijbehorende tienden (belastingrechten) heeft geschonken aan het kapittel van O.L. Vrouw in Maastricht. Balderik II was prins-bisschop van Luik in de jaren 1007-1018. Dat betekent dat er op zijn laatst in 1018, maar waarschijnlijk dus al eerder, een dorp Bemelen en een kerk zijn geweest. Op zijn laatst in 1018, dat wil zeggen: volgend jaar, in 2018, dus duizend jaar geleden. Omdat alles wat er tot nu toe bekend is c.q. achterhaald kon worden erop wijst dat het dorp waarschijnlijk nog ouder is, hebben we voor de festiviteiten die volgend jaar gaan plaatsvinden het motto ‘Bemelen 1000+’ gekozen.

Zeker nu het dorp, nog niet zo lang geleden de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland, door twee gemeentelijke herindelingen in velerlei opzicht verder van het bestuur af is komen te staan, in de loop van de laatste decennia veel van zijn voorzieningen (school, bank, kruidenierswinkeltje) kwijt is geraakt, en langzamerhand zijn eigenheid in gevaar ziet komen, is een activiteitenprogramma vóór en dóór die gemeenschap een goede methode om de samenhang te bevorderen. En ook om het dorp Bemelen op een inspirerende en stimulerende manier onder de aandacht te brengen, wat het gevoel van eigenwaarde ten goede komt.

Het is de bedoeling het jaar van ‘Bemelen 1000+’ te openen op 17 januari 2018, tijdens de winterkermis, die teruggrijpt naar de historische rol van Bemelen als bedevaartplaats voor Sint-Antonius ‘met het varken’. De afsluiting van ‘Bemelen 1000+’ zal plaatsvinden op 17 januari 2019.

Er is inmiddels een Stuurgroep Bemelen 1000+ gevormd met afgevaardigden van diverse verenigingen en de plaatselijke horeca/bedrijfsleven. Die stuurgroep organiseert zelf geen activiteiten – dat doen de verenigingen zelf – maar stelt zich ten doel

  • het draagvlak voor ‘Bemelen 1000+’ zo breed mogelijk te maken,
  • de dorpsgemeenschap te enthousiasmeren,
  • de ontwikkeling van verenigingsactiviteiten in het kader van ‘Bemelen 1000+’ te bevorderen,
  • waar nodig te begeleiden en te ondersteunen,
  • de samenwerking en de communicatie tussen de verenigingen te bevorderen,
  • de publiciteit te verzorgen
    (contact met media, aanschaf jubileumvlaggen, plaatsen banners et cetera).

De stuurgroep zal u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en activiteiten rondom Bemelen 1000+, onder meer via deze site en in D`r Tump. Mocht u vragen hebben over Bemelen 1000+ en de stuurgroep, of ideeën voor bijzondere activiteiten willen doorgeven, dan kunt u mailen naar bemelen1000@gmail.com of contact opnemen met de voorzitter (tel. 06-53421084).

 

Informatie:

 

Samenstelling stuurgroep: 
Guus Urlings (voorzitter)Stg Heemkunde Bemelen (tel 06-53421084)
Paul Nieuwenhuis (secretaris)Parochie H. Laurentius / St. Antoniuskoor
Jo BovensVogelwerkgroep Bemelen
Max DefescheJonkheid
Louk GeurtenBeleef Bemelen
Lambert ThomassenHarmonie St. Laurentius
Léon UrlingsF.C. Bemelen

 

Foto’s