Kerkelijk Mannenkoor Sint Cecilia

Gegevens

Naam:Kerkelijk Mannenkoor Sint Cecilia
Adres:Sint Laurentiusstraat 14, 6268 NJ Bemelen
Telefoonnummer:043 – 407 12 69

Beschrijving

Het Kerkelijk Mannenkoor St. Cecilia, – bij de geboren en/of getogen Bemelenaren beter bekend als “de Zank”, is met grote voorsprong de oudste vereniging in Bemelen. In 2010 mocht het gezelschap haar 125 jarig jubileum vieren. Het koor stelt zich volgens de meest recente statuten geheel in dienst van de liturgie van de wekelijkse zondagse hoogmis en van de grote feestdagen, en het opluisteren van andere kerkelijke diensten in de parochie van de H. Laurentius te Bemelen, zoals processies en begrafenissen. Dat betekent dus dat het koor zich ook niet beschikbaar meer stelt om feesten op te luisteren. Behalve dan die van haarzelf. Dat is vroeger wel anders geweest, want vóór de tweede wereldoorlog was het ook een z.g. buitenkoor (“boetekoer”) waarbij populaire liederen gezongen werden tijdens de toen zeer geliefde weidefeesten die overal op het platteland werden georganiseerd (zie hiervoor “Zingen in Kerk en Wei”, een uitgave van Heemkunde Bemelen 2010).

De Zank heeft tegenwoordig een hoofdzakelijk traditioneel kerkelijk repertoire. Elke zondagmorgen wordt nog steeds de Hoogmis gezongen in het Latijn, de officiële taal van de westerse Katholieke kerk. Incluis de Gregoriaanse wisselende gezangen, waarvan tekst en muziek veelal al sinds de vroege middeleeuwen vastliggen. Dit is vrijwel uniek in de regio waar het Latijn het in de meeste parochies heeft moeten afleggen tegen liederen in de volkstaal. Komt U zich ’s zondags gerust overtuigen van de schoonheid van het Gregoriaans.

Na de repetitie beleeft het koor zijn “Happy Hours” in de Baskuul met een goed gesprek en het daarbij behorende lessen van de daarvóór opgelopen dorst. Het koor heeft een lange traditie opgebouwd met jaarlijkse uitjes, die nog steeds een groot succes blijken. Terwijl daarbij vroeger alleen de mannen op stap gingen, mogen sinds de zestiger jaren ook de dames mee. Waren vroeger bedevaartsoorden en Mariaheiligdommen vaak einddoel van het reisje, tegenwoordig zijn de aanleidingen voor een uitstapje eerder van wereldlijke aard, zoals de Floriade in 2012.

In tegenstelling tot de meeste zangkoren en muziekgezelschappen viert het koor tegenwoordig niet meer haar jaarfeest eind november op het naamfeest van St. Cecilia, patrones van de muziek, maar op 17 januari, het feest van “St. Tönnis” (H. Antonius Abt), de tweede patroon van de parochie. Dan kun je na de plechtige hoogmis en brooduitreiking de leden en aanhang tot laat in de namiddag feestend in de Baskuul aantreffen………

Vroeger werd er veel meer gezongen in een zanggezelschap dan nu. Dat kwam ook omdat zo’n honderd jaar geleden muziekinstrumenten te duur waren voor de gewone man. Toen instrumenten door hogere lonen bereikbaar werden voor aspirant musici, nam daarmee ook het zingen geleidelijk af. In onze regio ontstonden dan meestal uit een koor een fanfare of harmonie. Zo geschiedde ook in Bemelen. Het zingen zit in Nederland momenteel volledig in het slop. Zelfs vermaarde zangkoren in de regio hebben tegenwoordig grote problemen met het werven van leden. Daar is het Kerkelijk Mannenkoor dus ook geen uitzondering op!! Vele mensen denken dat ze geen goede stem hebben. Ze onderschatten zichzelf echter. Overigens bestaat er in Bemelen een hardnekkig misverstand. Veel bewoners denken namelijk dat men over de zestig jaar oud moet zijn om lid te kunnen worden. Klopt dus absoluut niet!

Foto’s