D’r Tump

Het nieuwsblad voor de parochie Bemelen

Gegevens

Naam:D’r Tump
Contactpersoon:Peter Urlings
Adres:Schepenbank 12, 6268NV Bemelen
Telefoonnummer:043 – 407 29 57
E-mail adres:tump@bemelen.com

Beschrijving

D’r Tump is het nieuwsblad voor de parochie Bemelen, dat trouw aan het begin van iedere maand bij de bewoners van Bemelen, Antoniusbank, Gasthuis, Wolfshuis en ’t Rooth op de deurmat valt. Het blad wordt al tientallen jaren uitgegeven en gratis verspreid onder auspiciën van de Heemkunde Stichting. De redacteur is Peter Urlings, die waakt over de kwaliteit en de compleetheid van de informatie. De deadline voor het aanleveren van kopij is doorgaans ongeveer een week voor het einde van de maand. Zodat het blad weer tijdig klaar is voor de drukker zodat deze voor het begin van de maand bij de inwoners van Bemelen op de mat kan vallen.

“D’r Tump” is genoemd naar de kleine klok die u op het altaar van de St. Laurentiuskerk ziet hangen. In vroeger tijden werd deze klok “getump” ofwel geluid als teken dat er iets was gebeurd of stond te gebeuren. En wat er is gebeurd (of gaat gebeuren) dat leest u nu natuurlijk in de nieuwe D’r Tump… Adverteren kan uiteraard ook! Voor mogelijkheden en tarieven kunt u contact opnemen met de redactie.

Foto’s