Harmonie St. Laurentius Bemelen

Een muziekvereniging waar leden van alle leeftijden hun hobby uitoefenen en met plezier in harmonie musiceren

Gegevens

Naam:Harmonie St. Laurentius Bemelen
Contactpersoon:mw. W. van Belle-Russell
Adres:De Steeg 8, 6268NK Bemelen
Telefoonnummer:043 – 407 30 81
E-mail adres:info@stlaurentiusbemelen.nl
Website:www.stlaurentiusbemelen.nl

Beschrijving

Harmonie St. Laurentius is een muziekvereniging waar leden van alle leeftijden hun gezamenlijke hobby uitoefenen en met plezier in harmonie musiceren, waarbij het niveau en de uitvoering aantrekkelijk is voor zowel toehoorders als muzikanten.

De visie van harmonie St. Laurentius is als volgt: Harmonie St. Laurentius streeft naar een aanpak waarbij vernieuwing, binding en samenwerking centraal staan. Harmonie St. Laurentius is een vereniging waarbij elke muzikant zich sociaal en muzikaal thuis voelt. De leden zijn actief betrokken en vormen samen de vereniging. De harmonie wil door middel van muzikale optredens betrokken zijn binnen de gemeenschap Bemelen en omstreken.

In 19 14 werd de harmonie als “dochter” van het plaatselijk kerkkoor opgericht.
De vereniging werd in de jaren 50 uitgebreid met een drumband en in 1961 kreeg het korps zijn eerste uniformen.

De instructeur van de drumband is Bert Offermans en dirigent van het harmonieorkest is Ron Daelemans.

Onze drumband werd Limburgs kampioen in 2003, 2007 en 2012 en Nederlands kampioen in 2004,2008 en 2013.

De vereniging telt ongeveer 70 leden in de leeftijd van 9 tot 85 jaar en bestaat uit een drumband van 9 leden en een orkest van 37 leden. Daarnaast nog leerlingen en bestuur.
De leeftijdsopbouw van de leden: 54% < 40 jaar, 40% tussen 41 en 60, 6% > 60 jaar.
De harmonie is lid van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en van de Federatie Limburg Zuid West.

4 jaar geleden gooide het bestuur in overleg met de leden het roer om. Men koos voor het maken van minder traditionele harmoniemuziek, maar meer moderne muziek in combinatie met gastorkesten en zangeressen en voor professioneel licht en geluid. Sindsdien worden de concerten uitstekend bezocht.

De harmonie is de grootste vereniging van het dorp, bijna 20% van de inwoners van Bemelen is lid van de harmonie. Verder is er ter ondersteuning een club van 100, waarvan de ongeveer 100 leden elk jaar € 50,- doneren ter ondersteuning van de harmonie.

In 2014 vierde harmonie St. Laurentius samen met de gemeenschap Bemelen haar 100 jarig bestaan op grootse wijze met een zeer druk bezocht jubileumweekend en een prachtig jubileumconcert.
Zie hiervoor ook onze website: www.stlaurentiusbemelen.nl

Als u geïnteresseerd bent geraakt en onze vereniging wilt versterken door mee te spelen of anderszins te ondersteunen neem dan contact op d.m.v. e-mail adres: info@stlaurentiusbemelen.nl.
Wij geven u graag meer informatie.

Foto’s