Parochie H. Laurentius Bemelen

Een bron van verdieping, inspiratie en steun.

Gegevens

Naam:Parochie H. Laurentius
Contactpersoon:Pater A. J. Pijpers s.m.a.
Adres:Sint Laurentiusstraat 3, 6268NJ Bemelen
Telefoonnummer: 043 – 4071306
E-mail adres: 
Website:www.laurentiusparochie.nl

Beschrijving

De parochie van de H. Laurentius (Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Wolfshuis en een stukje Maastricht) is een kleine maar actieve geloofsgemeenschap.

We geloven dat onze geloofsgemeenschap een plek is waar God als nabij ervaren kan worden. We geloven dat de gaven en de talenten van de gelovigen een geschenk zijn van Gods Geest. We geloven dat onze parochie iets bij te dragen heeft aan de kwaliteit van de samenleving.

Daarom willen we steeds weer ruimte en tijd maken om mensen dichter bij het evangelie te brengen als een bron van verdieping, inspiratie en steun. We willen de mensen de kracht en de vreugde laten ervaren van het samen geloven in de liturgie en van de dienstbaarheid aan wie kwetsbaar is. We laten ons daarbij inspireren door onze patroonheilige Laurentius, een diaken in de vroege kerk, die dienstbaar was aan de mensen. Hij werd vanwege zijn standvastigheid door de Romeinse keizer vermoord.

Elk weekeinde wordt in de kerk de eucharistie gevierd. In maandblad D’r Tump is steeds een actueel overzicht opgenomen. De eucharistievieringen worden vaak muzikaal ondersteund door het kerkelijke mannenkoor St. Cecilia en het gemengd koor St. Antonius. Sinds de sluiting van de dorpsschool komen Eerste Heilige Communievieringen en vormselvieringen helaas niet meer voor. Het aantal doop- en trouwvieringen in onze kerk blijkt echter bovengemiddeld hoog te zijn.

Bijzondere vieringen in onze kerk, naast uiteraard Goede Vrijdag, Pasen en Kerstmis, zijn het zegenen van het Sint Teunisbrood (17 januari), de Sint Blasiuszegen (rond 3 februari), Aswoensdag, de sacramentsprocessie (eerste zondag na Pinksteren), de kruidenwijding (rond Maria Tenhemelopneming – 15 augustus), Allerzielenviering en het zegenen van de graven (rond 2 november) en de Hubertuszegen (rond 3 november). Deze bijzondere vieringen brengen pelgrims, verre familieleden en vele belangstellenden naar Bemelen.

In de kersttijd wordt de kerk sfeervol versierd en wordt een uitgebreide kerststal opgebouwd. Tijdens de kerstdagen is de kerk opengesteld en wordt door jong en oud bezocht.

Foto’s