Sint Laurentiuskerk Bemelen

IJkpunt in het hart van het dorp:  de 13e eeuwse toren met 19e eeuws schip.

Gegevens

Naam:St. Laurentiuskerk
Contactpersoon: 
Adres:Sint Laurentiusstraat 1, 6268NJ Bemelen
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 
Website:wikipedia
monumentenregister

Beschrijving

Uit oude documenten blijkt dat Balderik II, prins Bisschop van Luik (1007 – 1018) de kerk en de tienden van Bemelen schonk aan het Kapittel van O.L. Vrouwe te Maastricht. Het is aannemelijk dat op deze plek al 1000 jaar een kerk heeft gestaan.
De huidige kerktoren is opgetrokken uit mergel en dateert uit de 13e of 14e eeuw. Een vroegere kerk was na de Franse tijd in slechte staat. Na uitgebreide fondswerving kon in 1845 het huidige kerkgebouw worden gebouwd. De inscriptie boven de deur herinnert daaraan: QUOS TIBI POSUIMUS MUROS DEUS OPTIME FIRMA – ATQUE NOVUM TEMPLUM PRISCIS VIRTUTIBUS IMPLE – 1854 (versterk, beste God, de muren die wij voor u geplaatst hebben en vul de nieuwe tempel met de oude deugden).
De kerk is een zaalgebouw van baksteen met rondboogvensters en pilasters en heeft een neoclassicistisch interieur. Het hoofdaltaar en de zijaltaren dateren uit 1855. De kruiswegstaties worden voorgesteld door retabels in 19e-eeuwse baroktrant. De kerk is in 1976 geheel gerestaureerd.
De kerk beschikt over een aantal belangrijke kunstwerken: een 16e-eeuws beeld van St. Antonius Abt (met het varken), een schilderij van Petrus met rode mantel (1737), een biechtstoel (1833) en fraaie liturgische objecten uit diverse tijdperken.
Rond de kerk ligt het parochiekerkhof. Tegen voorgevel bevindt zich de grafsteen van M. Soiron (1748 – 1834), de stadsbouwmeester van Maastricht en wellicht ook de ontwerper van de huidige kerk.
In de kersttijd wordt voorin de kerk een kerststal opgebouwd die is opgenomen in een tafereel dat diverse lokale elementen bevat. Tijdens de kerstdagen wordt dit door velen bekeken.
De kerk is geregistreerd als rijksmonument onder nummer 34635. De monumentencommissie van de gemeente Eijsden-Margraten heeft de naastgelegen pastorie (ca 1880) en de ommuring van de kerkberg aangewezen als ‘beeldbepalend voor Bemelen’.

BEZOEK
De naastgelegen Mariakapel is dagelijks geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. De kapel bevindt zich aan de kerkhofzijde van de kerk. Vanuit de Mariakapel kan men door een glazen deur het interieur van de kerk bekijken. Uiteraard zijn bezoekers ook welkom om deel te nemen aan de reguliere kerkdiensten.

Foto’s