Seniorenvereniging Bemelen

Gegevens

Naam:Seniorenvereniging Bemelen
Contactpersoon:Hans ten Tije
Adres:St. Laurentiusstr. 18, 6268NJ Bemelen
Telefoonnummer:043 – 407 38 14
E-mail adres:j.a.tentije@home.nl

Beschrijving

Van 1966 tot 1970 was Jan Jozef Brouwers pastoor in Bemelen. Hij was een echte verenigingsman en wilde ook graag iets voor de ouderen in Bemelen organiseren. Speciaal voor deze groep organiseerde hij reisjes naar diverse bestemmingen in Nederland en het nabijgelegen buitenland. Na ieder uitstapje werden er door hem opgenomen films aan de ouderen vertoond.
Dit betekent, dat de Senioren van Bemelen al zo’n kleine 50 jaar bij elkaar komen om gezamenlijk leuke en gezellige dingen te doen.
Het is moeilijk terug te vinden wanneer de Seniorenvereniging officieel is opgericht; dat moet begin 70-er jaren geweest zijn. In ieder geval is het 40-jarig jubileum op 27 April 2012 op grootse wijze gevierd in het gemeenschapshuis. Hierbij werd er ook opgetreden door Harmonie St. Laurentius.
Momenteel telt de Seniorenvereniging Bemelen zo’n kleine 60 leden. De wekelijkse Soos vindt op dinsdagmiddag plaats; er wordt gegymd, gekaart en gekiend. Maandelijks wordt er een flinke wandeling in de mooie omgeving van Bemelen gemaakt.
Dan zijn er nog de Nieuwjaars-borrel in januari, het jaarlijkse uitstapje in juni en de Kerstviering
met diner in december. Ook worden er op gezette tijden bezoekjes aan toneelavonden, e.d. georganiseerd.
Al met al heel wat activiteiten, die voor de nodige sociale contacten voor de Senioren van
Bemelen zorgen.

Foto’s