Vogelwerkgroep Bemelen

Een natuurlijk evenwicht is ook in ons belang

VWBemelen  staat voor natuurbehoud in en rond Bemelen

Gegevens

Naam:Vogelwerkgroep Bemelen
Contactpersoon:H.M. Brouwer
Adres:Beatrixstraat 36​ 6267 BG Cadier en Keer​
Telefoonnummer:043 – 407 14 86
E-mail adres:ha.brouwer36@ziggo.nl
Website:www.vwbemelen.nl

 

 

Beschrijving

In februari 1980 wordt door een viertal natuurliefhebbers uit Bemelen de Vogelwerkgroep Bemelen of kortweg VWB opgericht. Gedurende de eerste jaren werden hoofdzakelijk tellingen van vogels bijgehouden: welke soorten, hoeveel, in welk gebied enzovoort.

Na een aantal jaren bleken bepaalde soorten sterk in aantal achteruit te zijn gegaan. Dit was vooral het geval bij de roofvogels zoals torenvalken, buizerds en uilen (steenuil, bosuil en kerkuil). Vooral de kerkuil had het zwaar te verduren en werd daarmee het symbool van Vogelwerkgroep Bemelen. De gebieden waar deze bedreigde vogels leven moesten aantrekkelijker gemaakt worden. Bovendien was nestgelegenheid een belangrijke zaak.

Al gauw groeide bij ons het besef dat we onze activiteiten over meerdere facetten van natuurbeheer moesten gaan uitbreiden, want alles in de natuur is van elkaar afhankelijk. Gaandeweg werd het takenpakket van de Vogelwerkgroep Bemelen verder uitgebreid. Lag het accent in het begin nog op de bescherming van vogels, langzamerhand gaan wen steeds verder met inspanningen, die leiden tot het behoud van meer natuurwaarden: bomen worden geknot, poelen aangelegd, nestkasten geplaatst en heggen worden gesnoeid.

Cultuurelementen worden geadopteerd en in ere gehouden. De bescherming van de gehele natuur in en rond Bemelen heeft onze volle aandacht.

Foto’s